Vote for Taras Kulish! Голосуйте за Тараса Куліша!

Taras Kulish is running as a candidate for Toronto City councillor in Parkdale – High Park. He is a graduate of McGill University’s Law School and a business and charities lawyer since 1993.

As a community leader at Parkdale – High Park, Kulish strives to address many community issues:

• Transportation: “Toronto is experiencing unprecedented gridlock on the streets, parking space shortages, poor bicycle lanes and inadequate, poorly maintained transit system. As councillor, I will work with residents to manage traffic so that the Arterial traffic stays on the Arterial roads. I will work towards implementing new subway and rail capacity with the next Mayor of Toronto as a top priority.”

• Mental health & youth leadership: “Our youth need the opportunity to develop entrepreneurship and leadership skills. I will implement a Youth Action Council and a Community Youth Leadership program.”

• Leadership at City council: “Parkdale – High Park needs a proven leader with vision, compassion and a business background to give residents support from City Council.”

• Development: “Parkdale – High Park is struggling with increasing large condominium developments. Development must be managed or the character of our neighbourhood will change. We will suffer increased traffic congestion and overcrowded schools. I will work with residents and planning staff to give the residents a strong voice in what’s happening in the community.”

• Assisted housing & licensed daycare: “Supply is not keeping up with population and poverty growth. I will advocate for low income units and daycare facilities integrated into major new condo developments as a precondition for obtaining building permits.”

Kulish understands the needs of local agencies, not-for-profits and small and medium businesses. On November 23, at The Old Mill, he will be speaking at a seminar Churches, Charities and Not-For-Profits: The Law and You to help clarify the law and the requirements incumbent on charities. “This will be an interactive educational evening with lawyers and other professionals to learn about the law as it relates to charitable, non-profit organizations and their responsibilities in operating them,” said Kulish (AdvocateDaily.com).

Kulish founded the HOPE Worldwide Canada “Youth Academy” at Cooper Mills in Parkdale – High Park. This program ran from 2006 until 2011 with the assistance of MP Peggy Nash and the support of Rowan Barrett, captain of the 2000 Canadian Olympic Basketball Team. He also founded Global Sports International (hockey player recruitment and placement agency) and led the Helping Hand program to provide war trauma therapy to children in Ukraine and to Syrian refugees in Canada.

Kulish and his wife, Dr. Sandra Tsai, are homeowners in Parkdale – High Park since 2002. Their two girls are attending local high schools. Kulish is actively involved in the school parents’ councils. Favorite family activities are cross-country skiing, hiking and biking in High Park. And, of course, the pool at the Parkdale Community Recreation Center is a popular destination to go with the family.

Support Taras Kulish – put his lawn sign in front of your home.

Тарас Куліш – кандидат в Міську раду Торонто в окрузі Parkdale – High Park. Він закінчив юридичну школу McGill University і працює адвокатом у галузі бізнесу та благодійних організацій з 1993 року.

Як один з лідерів громади в Parkdale – High Park, Куліш залучений у розв’язання численних проблем громади:

• Транспортування: “Торонто потерпає від безпрецедентного завантаження вулиць, дефіциту паркувальних місць, поганих велосипедних доріжок та неадекватної транспортної системи. Як радник, я буду працювати з людьми для покращення транспорту, щоб магістральний рух залишався на головних дорогах. Я буду працювати над реалізацією нових потужностей метро та залізничного транспорту з наступним мером Торонто“.

• Психічне здоров’я та молодіжне лідерство: “Наша молодь потребує можливостей розвивати підприємницьку діяльність та лідерські навички. У Міській раді я впроваджу Раду молоді та Спілку молодіжного лідерства“.

• Лідерство в Міській раді: “Околиця Parkdale – High Park потребує перевіреного лідера з баченням, почуттям відповідальності та діловим досвідом для підтримки жителів району у Міській раді”.

• Розвиток: “Parkdale – High Park потерпає від постійного будівництва кондомініумів. Розвиток цих проектів повинен бути під контролем, інакше характер нашого району зазнає змін. Ми будемо страждати від заторів і переповнених шкіл. Я буду працювати з жителями та спеціалістами з планування, щоб дати мешканцям право голосу у тому, що відбувається в громаді“.

• Житло для малозабезпечених і дитячі садки: “Житловий фонд у нашій громаді не встигає за ростом населення і особливо ростом кількості малозабезпечних. Я буду виступати за будівництво квартир для малозабезпечених та дитячих садків, інтегрованих в проекти кондомініумів, як передумову отримання дозволів на будівництво“.

Тарас Куліш розуміє потреби місцевих та неприбуткових організацій, малого та середнього бізнесу. 23 листопада у центрі The Old Mill він виступить на семінарі “Церкви, благодійні та неприбуткові організації: Закон і Ви”, щоб допомогти прояснити закон та вимоги, що пред’являються до благодійних організацій. “Це буде інтерактивний освітній вечір з юристами та іншими фахівцями, де ви зможете дізнатись про застосування закону щодо благодійних і некомерційних організацій та їхніх обов’язків”, – сказав Тарас Куліш (AdvocateDaily.com).

Тарас Куліш заснував “Молодіжну Академію” у межах HOPE Worldwide Canada у околиці Parkdale – High Park. Ця програма тривала з 2006 по 2011 роки за підтримки депутатки провінційного парламенту Peggy Nash та капітана канадської Олімпійської баскетбольної команди 2000 року Rowan Barrett. Він також заснував Global Sports International (агенцію з працевлаштування колишніх атлетів) та очолив програму Helping Hand для надання пост-травматичної терапії дітям в Україні та сирійським біженцям у Канаді.

Тарас Куліш і його дружина, доктор Sandra Tsai, проживають в Parkdale – High Park з 2002 року. Їхні дві дочки відвідують місцеві середні школи. Тарас бере активну участь у шкільних батьківських комітетах. Їхній улюблений сімейний відпочинок – біг на лижах, походи в гори та велосипедні прогулянки у High Park. І, звичайно ж, плавання у басейні Parkdale Community Recreation Center.

Підтримайте Тараса Куліша – поставте його lawn sign коло свого будинку.

This is a paid advertisement