Діаспора продовжує допомагати розвиткові фінансових кооперативів в Україні

Учасники засідання Ради Директорів Української Світової Кооперативної Ради. Посередині - Ольга Шевель

Новий Шлях – Українські Вісті.

В усьому світі кредитні спілки, поруч з банками, грають важливу роль у фінансовому секторі. В Україні історія фінансових кооперативів почалась у 1871 р., коли Григорій Галаган у Сокиринцях на Полтавщині створив перше ощадно-позичкове товариство. У Галичині до 1939 р. було більше 3 тис. таких товариств.

У новітні часи західні країни, і Канада зокрема, взяли активну участь у відродженні кредитних спілок в Україні. За часи української незалежності було проведено 3 програми канадського уряду –здійснювалась допомога у створенні кредитних спілок, роз-роблялись механізми їх зміцнення, надавалась гранти для збільшення капіталу. Зараз в Україні зареєстровано більше 350 кредитних спілок, які нараховують близько 500 тис. членів.

Велику роботу з просування фінансової кооперації в Україні проводить Українська світова кооперативна рада. Як розповів НШ-УВ Володимир Сидоровський, голова правління церковної кредитної спілки Анісія (Львів), який взяв участь у засіданні Ради Директорів УСКР, що нещодавно відбулась в Торонто, УСКР допомагає у процесі подальшого удосконалення роботи кредитних спілок.

Зараз діяльність кредитних спілок в Україні регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Згідно нового закону, прийнятого Верховною Радою у вересні 2019 року, Національний банк України стане новим регулятором кредитівок з 1 липня 2020 року.

З переходом регу-лювання фінансової кооперації до Нацбанку кредитні спілки очікують значних змін, які дозволять кредитним спілкам як розширити перелік послуг, що пропонуватимуться членам кредитівок, так і надати вкладникам гарантії Фонду гаран-тування депозитів фі-зичних осіб. Разом з тим, необхідно бути свідомими того, що не всі кредитні спілки зможуть виконати вимоги нового регулятора, та, ймовірно, на ринку почнеться процес консолідаії – об’єднання кредитних спілок, сказав Володимир Сидоровський.

На сьогодні кредитні спілки України отримують значну допомогу від Української кредитної кооперативної Ради, кредитівок США та Світового конгресу кредитних спілок (WOCCU). Зокрема, вже четвертний рік діє програма USAID «Кредитування сіль-ськогосподарських виробників (КЕП) (за-кінчується в 2020 році), яка допомагає розвивати агрокредитування та підтримує кредитні спілки в роботі з парламентом, урядом та регуляторами.

Українська світова кооперативна рада надіслала звернення до Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данила Гетьманцева про необхідність більш активної підтримки подальшого розвитку системи кредитних спілок України.

На своєму нещо-давньому за-сіданні Рада Директорів Української Світової Коо-перативної Ради також заслухала та затвердила звіт Президента УСКР Ольги Шевель про діяльність УСКР протягом звітного періоду та фінансовий звіт Ради, з яким виступила Ярослава Каменецька. Також було детально обговорено хід виконання рішення попереднього з’їзду УСКР, який проходив у Львові, про підготовку чергового видання про історію української кооперації. Планується, що її має бути завершено до наступного засідання Ради Директорів УСКР.

Окремою темою обговорення було планування реалізації завдання, яке поставила перед собою УСКР на наступний рік, стосовно створення українських кредитних спілок у країнах, де проживає значна українська діаспора, зокрема у Польщі. З цього приводу було заслухано доповіді Андрія Горбачевського (голова Централі Українських Кредитівок Америки, Кредитівка СУМА Йонкерс) та Тараса Підзамецького (Українська Кредитова Спілка Лимитед, Канада), які вивчали це питання в контексті законодавчих можливостей та потенціалу українських громад в даних країнах. По даному питанню було прийняте рішення створити робочу групу для подальшого опрацювання.

У рамках стратегічного планування на наступний рік було вирішено чергове розширене засідання Ради Директорів УСКР провести влітку 2020 року в Україні.