Select Page

Job Seekers - Achev - Connecting Skilled Newcomers with Employers 2
Job Seekers - Achev - Connecting Skilled Newcomers with Employers 2
Freedom Heart Ukraine
Job Seekers - Achev - Connecting Skilled Newcomers with Employers

Україна не мусіла бути

Nov 21, 2014 | Newpathway, Opinion, Featured

Часом хочеться зупинитися і проаналізувати буремні події останнього року в Україні з погляду історії, у довготерміновому контексті. За цим Новий Шлях звернувся до історика Ореста Субтельного, який є професором історії та політичних наук Йоркського університету, і просто науковцем, якого, завдяки його підручникам, знають українці на всіх континентах.

Дискусія почалася з обговорення того факту, що зараз в Україні триває процес побудови нації, або nation-building, який у Европі переважно закінчився у 19-му сторіччі. На запитання, чому Україна так спізнилася з цим процесом, професор зазначив, що різні частини України проходили цей процес у різний час. Галичина пройшла цей процес на початку 20-го століття і чим ближче до Росії, тим українські регіони проходили цей процес пізніше. Виходить, що східна Україна, де nation-building триває зараз, проходить цей процес рівно через 100 років після Галичини.

У Центральній Україні цей процес почався приблизно 100 років тому, у часи української революції, але він закінчився лише зараз, після набуття Україною незалежности. На даний момент, підкреслив Орест Субтельний, цей процес вже завершився і Центральний регіон є повноцінно українським. У східному регіоні цей процес завершився в загальному, але з подій на Донбасі є очевидним, що він там ще не завершився до кінця.

Втім, зауважив професор, справа не у запізнілості nation-building. Україна могла взагалі не вціліти як окрема нація у нинішніх кордонах, вона “не мусіла бути”, сказав у інтерв'ю Орест Субтельний, з огляду на імперські прагнення Росії. Навіть у Галичині свого часу були сильні москвофільські настрої. Нинішня війна стала останнім фактором, який сформував українську націю.

Яким є результат nation-building в Україні? У Европі сформувалися нації зі структурованими політичними системами, в межах яких протиборствують різні ідеолоґії, від соціалістичної до ліберальної і консервативної. В Україні, оскільки процес nation-building ще до кінця не завершився, подібна політична структура ще до кінця не сформувалася. Професор Субтельний тут зауважив, що у цьому плані Україну слід порівнювати з країнами Східної Европи, яка багато в чому відрізняється від Західної. Зараз Східна Европа, на думку Ореста Субтельного, знову переживає тенденцію до розвитку окремих націй, на відміну від творення загальної Европи. Цей процес є позитивним, вважає професор, однак рисами східноевропейської політики також є вища корупція та інші вади. Україна загалом все-таки буде просуватися до ліберальної европейської моделі, вважає Орест Субтельний, однак усі риси Східної Европи будуть їй також притаманними.

Україна, очевидячки, є лідером у nation building порівняно з Білоруссю, яка лише останнім часом почала поволи рухатися у цьому напрямку. Професор Субтельний вважає, що уникнути долі Білорусі Україні допомогла Галичина – отже слова Пантелеймона Куліша “Колись маленька Галичина врятує Велику Україну” стали пророчими.

З приводу Росії Орест Субтельний вважає, що та насправді, як багато хто думає, може сама розвалитися у результаті своїх імперських зазіхань. Але імперська сутність Росії сидить так глибоко, що на звільнення від тої сутності піде дуже багато часу.

Share on Social Media

Announcement
Pace Law Firm
Funding and Awards

Events will be approved within 2 business days after submission. Please contact us if you have any questions.

Manage Subsctiption

Check your subscription status, expiry dates, billing and shipping address, and more in your subscription account.