Select Page

Elections Canada
kitras
BBC-RSSFEEDS Live ukraine news

Профіль випускника УКУ – важливий дороговказ для формування нових поколінь

Jan 14, 2021 | Ukraine, Featured

Відділ інформації Українського Католицького Університету.

Український католицький університет розробив профіль випускника, який включає сім критеріїв: людяність, здатність приймати етичні рішення, фаховість та підприємливе мислення, громадянська активність, глобальна залученість, відповідальність і підзвітність, життєстійкість і адаптивність. Профіль став підсумком роботи та обговорень у фокус-групах з викладачами, студентами, керівниками програм і потенційними роботодавцями, та отримав схвалення ректорату і Сенату УКУ.
За словами Президента УКУ владики Бориса Ґудзяка, цей профіль є результатом тривалої і глибокої духовної застанови, яка випливає з місії Українського католицького університету, його конкретного історичного досвіду і тверезої оцінки реальних викликів, які стоять перед суспільством у ХХІ столітті, зокрема перед молодими людьми.

“У ХХІ столітті іноді вважається неполіткоректним висловлювати чіткі ідеали, тим більше християнські, – коментує владика Борис. – Для такого скепсису є поважні підстави, адже занадто часто дешеві і декларативні гасла використовують для того, щоб приховувати порожнечу. Тож, беручи до уваги цю небезпеку та скепсис сьогодення, Український католицький університет вважає необхідним чітко формулювати свої цілі щодо студентів”.

Як зазначив Архиєпископ і митрополит Філадельфійський, у житті УКУ студенти, їхня освіта і виховання є центральним пріоритетом. “Недвозначно артикулюючи нашу молитву і мрії щодо студентів, ми усвідомлюємо, що перебуваємо у паломництві – ці ідеали, принципи і цінності можуть реалізуватися лише у конкретному житті. Таке паломництво – не абстрактна філософія, а спільна мандрівка, супровід, подвиг, що вимагатиме взаємної підтримки і дружніх коректив, а передусім великої Божої благодаті. Поручаю цей профіль викладачам, працівникам і студентам УКУ, їхнім батькам та ширшій спільноті друзів – представникам Церкви, вірним та нашим щедрим жертводавцям”, – наголосив владика Борис.

У профілі випускника врахували також те, як УКУ може розвивати вищезгадані якості. Вони формуються через кілька напрямків: світогляд, досвід, знання, навички та характер. До кожного із цих пунктів поданий детальний опис про те, як він проявляється в дії. До прикладу, досвід в Університеті формується через волонтерство, життя у спільноті і міжнародну взаємодію, світогляд через патріотизм, християнські цінності, любов до життя і людей.

Сенаторка УКУ, засновниця One Philosophy Group Наталія Попович переконана, що розробка профілю є важливим дороговказом для формування нових поколінь студентів і випускників УКУ: “Мені дуже імпонує, що університет в створенні профілю випускника сповідує той самий стратегічний і далекоглядний підхід, який відрізняє його від усіх інших. УКУ задається запитанням: чого хочемо досягнути у перспективі 10-20-30 років, і тоді планує свій шлях до цієї точки 5-7 річними стратегіями. Цим УКУ і вирізняється серед багатьох організацій, особливо серед закладів вищої освіти в Україні, які “пливуть за течією” і не ставлять собі таких запитань”.

На думку сенаторки, особливо важливим є те, що серед характеристик профілю УКУ є людяність, здатність приймати етичні рішення, відповідальність і підзвітність. “Адже це те, чого так потребує світ сьогодення і світ майбутнього, світ штучного інтелекту, світ беззаконня і нерівності, світ, в якому вже і зараз все більше цифрового, а вплив людини в останні століття був настільки руйнівним для планети. Ці риси вирізняють вже, і у майбутньому ще більш позитивно вирізнятимуть випускників УКУ. Також члени робочої групи подбали про те, щоб усі характеристики підкріплювались конкретними прикладами, свідченням та реалізацією у житті. Наприклад, фаховість УКУ захищає дуже строгими практиками недопущення плагіату серед студентів і викладачів. Підприємливе мислення та громадянська активність заохочуються різноманітними програмами, де студенти реалізуються в самоврядуванні, громадських студентських організаціях та ініціативах, у спілкуванні з менторами з кола друзів-підприємців університету для реалізації інноваційних проєктів. Адаптивність і життєстійкість серед випускників є також ознакою серйозного ставлення університету до впровадження найкращих практик Митрополита Андрея Шептицького, який понад усе прагнув, щоб українці вміли давати собі раду з будь-якими викликами часу через громадянську активність, підприємливе мислення і здатність до кооперації. Упевнена, що ця розробка є важливим дороговказом для постання нових поколінь студентів і випускників УКУ, якими ми зможемо пишатись”.

Софія Опацька, проректорка з науково-педагогічної роботи УКУ, декан-засновниця Львівської бізнес-школи наголошує, що при розробці профілю робоча група, сенатори і представники ректорату врахували глобальний контекст: “Ми проаналізували виклики сьогодення, щоб подивитися, як на них відповідаємо. Робоча група взяла до уваги аналітичні звіти різних міжнародних організацій щодо компетенцій, які будуть затребувані на ринку праці у майбутньому”.

Проректорка додає, що крім навичок і знань, які по замовчуванню мають давати в університеті, для УКУ важливо, щоби студенти отримували досвід. “Але найбільший внесок ми хочемо зробити у розвиток характеру молодих людей та розуміння власного покликання і формування світогляду”.

Софія Опацька ділиться спостереженнями, що останніми роками під час випускних урочистостей, випускники УКУ найчастіше у своїх промовах вживали слово любов: “І власне у профілі один із елементів, який визначає світогляд, є любов до життя, людей, своєї країни”.

Профіль випускника розроблений для того, щоб підкреслити спільні риси всіх випускників УКУ незалежно від фаху. Звичайно, кожен студент конкретної спеціальності відрізняється професійними навичками від іншого – богослов від юриста, ІТ-шник від політолога. Однак всі вони, як представники католицького вишу, мають також спільні риси, які виокремлені у профілі.

“Ми виховуємо у студентах багато якостей, але досі не мали окресленого бачення, які серед них є пріоритетними. Опрацьований профіль узгоджувався з фокус-групами викладачів, студентів та потенційними роботодавцями, і їхніх зворотній зв’язок ми врахували”, – пояснює Дмитро Шеренговський, заступник проректора з навчання, викладання та міжнародної діяльності, викладач програми “Етика-Політика-Економіка”.
Дмитро Шеренговський розповідає, що формування студента відбувається не лише під час навчання на основній програмі, а йдеться також про духовну формацію, програму “Світоглядне ядро”, міжнародний компонент тощо. “Нашим завданням було подивитися і подумати кого б ми хотіли випускати? Для цього ми розробили профіль, де визначили пріоритетні якості. До уваги взяли критерії з концепції інтегрального людського розвитку та християнського виховання. Також ми спробували оцінити, за методикою різних міжнародних агенцій, які ж виклики чекають на наших випускників. На перетині цих складових ми виокремили якості, якими мав би володіти випускник УКУ”.

Share on Social Media

University of Alberta Canadian Institute of Ukrainian Studies
Events will be approved within 2 business days after submission. Please contact us if you have any questions.

Upcoming Events

Jul 01

Canada Day

July 1, 2029
Jul 01

Canada Day

July 1, 2029

Manage Subsctiption

Check your subscription status, expiry dates, billing and shipping address, and more in your subscription account.