Select Page

Job Seekers - Achev - Connecting Skilled Newcomers with Employers 2
Job Seekers - Achev - Connecting Skilled Newcomers with Employers 2
Job Seekers - Achev - Connecting Skilled Newcomers with Employers 2
Freedom Heart Ukraine
Shumka

Новий гарновиданий буклет про археологічні студії Батурина

May 5, 2021 | Featured, Arts & Culture

Д-р Володимир Мезенцев, КІУС Торонто для НШ-УВ.

Вченим та широкому колу читачів, усім шанувальникам української старовини пропонується дев’ятий буклет із серії науково-популярних багатоілюстрованих щорічних видань 2011-20 рр., присвячених історико-археологічним дослідженням Батурина. Це місто Чернігівщини було одною з столиць козацько-гетьманської держави з славною і трагічною долею.

З 2001 р. українсько-канадський проєкт вивчення історії та культури Батурина козацької доби спонсорують Канадський Інститут Українських Студій (КІУС) Альбертського університету, Понтифікальний Інститут Середньовічних Студій Торонтського університету та Дослідний Інститут “Україніка” у Торонті. Проєкт адмініструється Центром Українських Історичних Досліджень ім. Петра Яцика при Торонтському відділі КІУСу (https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/centres-and-programs/jacyk-centre/baturyn-project.html). Колишній директор КІУСу, видатний історик гетьманської держави проф. Зенон Когут є засновником і академічним дорадником Батуринського проєкту. Д-р Володимир Мезенцев (КІУС) є його виконавчим директором. Археолог Юрій Ситий (Національний університет “Чернігівський колегіум”) керує археологічною експедицію при своєму університеті, що кожного літа проводить розкопки у Батурині від 1995 р.

Найщедрішими меценатами досліджень гетьманської столиці є митець Роман Василишин та св. п. поетеса Володимира Василишин (Філядельфія) і д-р Юрій Іванчишин (Торонто). У 2019-21 рр. археологічні та історичні студії Батурина і підготовку публікацій підтримали дотаціями Дослідний Інститут “Україніка” (президент мґр Орест Стеців, виконавчий директор Ліґи Українців Канади), Крайова Управа ЛУК (голова Борис Михайлець), ЛУК – відділ у Торонті (голова Микола Литвин), Крайова Управа Ліґи Українок Канади (голова Галина Винник), торонтський відділ Ліґи Українок Канади (голова Г. Винник), Союз Українок Канади – відділ ім. св. княгині Ольги (голова Віра Мельник), Українська Кредитова Спілка Лимитед (головний управитель Тарас Підзамецький), Кредитова Спілка “Будучність” (головна управителька Оксана Процюк-Чиж та менеджерка кадрів Христина Бідяк), Фундація “Будучність” (голова ради директорів Роман Медик, виконавча директорка Лада Козак), Фундація “Прометей” (голова Марія Шкамбара) у Торонті, Фонд Катедр Українознавства у Нью-Йорку та “Zorya Inc.” (Ґринвіч, Коннектикат).

У світлі останніх досліджень автори буклету розглянули заснування Батурина як фортеці на кордоні Чернігівського князівства Київської Руси в ХІ ст., його історію і матеріяльну культуру за польського панування у Лівобережній Україні, Національно-визвольної війни українського народу та динамічного розвитку міста від 1669 р. як столиці козацької держави, особливо за блискучого правління гетьмана Івана Мазепи (1687-1709 рр.). Описано його повстання у союзі зі Швецією за самостійну козацьку Україну, непідвладну Москві, та нищівне розорення гетьманської столиці Батурина російським військом у 1708 р.

Детально висвітлено результати розкопок 2018-20 рр. залишків інтриґуючого цегляного підземного ходу на маєтку Мазепи, резиденції його найближчого помічника, генерального писаря Пилипа Орлика та хати заможного козака на околицях міста, які спалили нападники. Надруковано комп’ютерні графічні реконструкції та фото ліпних муляжів-реплік знайдених побитих і обгорілих керамічних кахлів, що облицьовували огрівальні печі Мазепиного палацу, мешкань старшини та козака кінця XVII – початку XVIII ст. Графічно відтворено майстерні рослинні орнаменти та унікальні дизайни гербів Мазепи і Орлика на полив’яних різнобарвних та теракотових кахлях, виявлених на оселі останнього, а також частини фасадів двох зруйнованих кахляних печей, оздоблених геральдичними емблемами гетьмана і генерального писаря. Ці кахлі з декору покоїв козацької еліти Мазепиної столиці вважаються цінними творами керамічного й геральдичного мистецтва українського барокко.

У другій половині XVIII ст. гетьман Кирило Розумовський відбудував і заселив спустошений Батурин. Однак виробництво пічних кахлів з рельєфними зображеннями за стилем українського барокко ніколи не відродилось у місті після його тотального розгрому царським військом у 1708 р.

Детальнішу англомовну статтю цих авторів про герб Мазепи, знайдений у Батурині, надруковано з кольоровими ілюстраціями в Гомоні України, № 10, стор. 7-9 (Ukrainian Echo, Vol. 35, No. 7, pp. 1-3) за 9 березня 2021 р. (http://www.homin.ca/news.php/news/23420/group/8). Академічну україномовну ілюстровану статтю В. Мезенцева про геральдичні кахлі, виявлені на Орликовій господі в Батурині, розміщено у форматі ПДФ на вебсайті “Ім’я Івана Мазепи” (http://www.mazepa.name/cms/wp-content/uploads/Hlukh-20-rec-herby.pdf). Короткі звіти про щорічні розкопки Батурина 2001-20 рр. англійською мовою див. онлайн у Canadio-Byzantina, nos. 13-32 (https://uottawa.scholarsportal.info/ottawa/index.php/cb/issue/archive).

Публікацію буклету, що реклямується, фінансували Фундація “Будучність” та Дослідний Інститут “Україніка”. Цю та раніші брошури батуринської серії можна придбати у канцелярії Крайової Управи Ліґи Українців Канади в Торонті за $10 кожний (тел.: 416-516-8223, email: [email protected]) та у Видавництві КІУСу в Едмонтоні (тел.: 780-492-2973, email: [email protected]; https://ciuspress.com/product-category/archaeology/). На вебсайті Видавництва КІУСу ці буклети можна замовити онлайн.

Прийдешнього літа дослідники Батурина в Україні й Канаді плянують провести там подальші розкопки. Однак невідомо, чи буде спроможною Українська держава під час пандемії та карантину фундувати археологічні досліди міста цього року. Незалежно від несприятливих обставин в Україні, щедрі пожертви від українців Канади й Сполучених Штатів Америки дотепер забезпечували стабільне продовження Батуринського археологічного проєкту.

Його учасники звертаються до українських організацій, фундацій, компаній, громад і доброчинців у Північній Америці з проханням надалі підтримувати археологічні, історичні й архітектурно-мистецькі студії Мазепиної столиці та публікацію їхніх напрацювань. Канадських громадян ласкаво просимо надіслати Ваші чеки з пожертвами на адресу: Orest Steciw, M.A., President, Ucrainica Research Institute, 9 Plastics Ave., Toronto, ON, Canada M8Z 4B6. Просимо виписати Ваші чеки на: Ucrainica Research Institute (memo: Baturyn Project).

Мешканцям США пропонуємо надіслати пожертви на адресу: Ukrainian Studies Fund, P.O. Box 285, North Billerica, MA, 01862, USA. Будь ласка, випишіть Ваші чеки на: Ukrainian Studies Fund (memo: Baturyn Project). Ці українські установи надішлють канадським і американським громадянам відповідні офіційні посвідки для звільнення внесків від оподаткування. Усім жертводавцям буде висловлено подяку в пов’язаних з проєктом публікаціях та публічних доповідях.

Додаткову інформацію про Батуринський проєкт можна отримати від д-р Володимира Мезенцева у Торонті (тел.: 416-766-1408, email: [email protected]). Науковці щиро дякують українцям Канади та США за щедру багаторічну підтримку історико-археологічних досліджень столиці козацької України. З Вашою допомогою ми збережемо й продовжимо цей проєкт у скрутних умовах і викликах світової епідемії.

Share on Social Media

Announcement
Historians and the War
Serving Ukrainian New Comers in Toronto

Events will be approved within 2 business days after submission. Please contact us if you have any questions.

Manage Subsctiption

Check your subscription status, expiry dates, billing and shipping address, and more in your subscription account.