Нова публікація про археологічні дослідження Батурина козацької доби

Cover of the booklet on the 2015 Baturyn excavations

Д-Р Володимир Мезенцев, Торонто.

Зенон Когут, Володимир Мезенцев, Юрій Ситий, Розкопки у Батурині 2015 року. Реконструції інтер’єрів палацу Івана Мазепи (Торонто: Видавництво «Гомін України», 2016), 36 с., 79 кольорових ілюстрацій, глянсований папір і м’яка палітурка.

Усім шанувальникам української старовини пропонується новий буклет, що продовжує серію багатоілюстрованих науково-популярних брошур, присвячених історико-археологічному й архітектурно-мистецькому вивченню Батурина, одної з столиць козацької держави. Їх щорічно видають канадські та українські археологи й історики, учасники розкопок цього міста.

Батуринський проект спонсорують Програма Дослідження Східної України ім. Ковальських при Канадському Інституті Українських Студій (КІУС) Альбертського університету в Едмонтоні, Понтифікальний Інститут Середньовічних Студій (ПІСС) Торонтського університету та Дослідний Інститут «Україніка» у Торонті. Головою Програми ім. Ковальських є директор КІУСу проф. Володимир Кравченко. Попередній директор інституту та цієї програми, видатний історик Гетьманщини, проф. Зенон Когут (КІУС) є академічним дорадником Батуринського проекту. Археолог д-р Володимир Мезенцев (Торонтське бюро КІУСу) та відомий історик України-Руси проф. Мартін Дімнік (ПІСС) беруть участь у дослідах Батурина й публікації матеріалів його розкопок. Археолог Юрій Ситий (Чернігівський національний університет) керує Батуринською українсько-канадською експедицією. У розкопках міста 2015 р. брало участь біля 45 студентів і науковців з університетів Чернігова, Києва й Глухова. Висловлюємо глибоку подяку Українській Кредитовій Спілці та її головному управителеві Тарасові Підзамецькому за підтримку досліджень Батурина щорічними субсидіями від 2009 р.

У буклеті коротко розповідається історія цього міста за польсько-литовського панування на Лівобережній Україні, національно-визвольної війни під проводом гетьмана Богдана Хмельницького та гетьманської держави. Головну увагу приділено періоду гетьманування славного Івана Мазепи. Батурин був його столицею і досяг тоді найвищого економічного, демографічного й культурного розвитку, став знаним у Західній Европі. Тотальне розорення Мазепиної твердині та винищення там усіх оборонців і цивільного населення російською армією у 1708 р. описано на основі білоруської Могилівської хроніки, де містяться унікальні, детальні й яскраві свідчення про цю трагедію.

Автори розглядають результати минулорічних розкопок залишків жител і поховань міщан XVII-XVIII ст. на колишній батуринській фортеці, маєтків І. Мазепи та генерального судді Василя Кочубея, їх садибних церков. Показано матеріальну культуру й побут гетьмана і багатого урядовця козацької держави, членів його родини, заможних службовців канцелярій та надвірних козацьких старшин (офіцерів). Дослідники виявили досі невідомі італійські й польські впливи на конструкції і орнаментацію керамічних підлог спаленої головної резиденції І. Мазепи в Батурині та уперше надрукували в цій праці комп’ютерні реконструкції її інтер’єрів.

Археологічні розвідки 2015 р. здобули дані для локалізації зруйнованих Миколаївської церкви 1698 р., фундованої І. Мазепою, садиби його найближчого помічника і довірника, генерального писаря Пилипа Орлика, та Кербутівського (Новомлинського) дівочого монастиря XVII-XIX ст. під Батурином, котрий зліквідували царські власті 1827 р. Отримано нові археологічні та фізико-антропологічні свідчення про вигублення мешканців Мазепиної столиці московським військом у 1708 р.

Автори висловлюють щиру подяку Кредитовій Спілці «Будучність» (персонально головній управительці Оксані Процюк і менеджерці кадрів Христині Бідяк) та Дослідному Інститутові «Україніка» і його президентові, голові Крайової Управи Ліги Українців Канади мгр Орестові Стецеву, за покриття коштів публікації цього, п’ятого, й четвертого (2015 р.) буклетів. Брошури батуринської серії мають 24-36 стор. українською мовою, 50-80 кольорових ілюстрацій, глянсований папір і розраховані на широке коло читачів та вчених.

Останні два буклети можна придбати у канцелярії Крайової Управи Ліги Українців Канади в Торонті за $10 кожний (телефон: 416.516.8223, email: [email protected]). Чотири брошури розповсюджує Видавництво КІУСу в Едмонтоні (тел.: 780.492.2973, факс: 780.492.4967, email: [email protected]; http://www.ciuspress.com/catalogue/history/325/sadeibi-ivana-maziepi-u-baturini; http://www.ciuspress.com/catalogue/history/333/kul%27tura-kozats%27koyi-ielitimaziepinogheo-devoru; http://www.ciuspress.com/catalogue/history/347/palatsi-ivana-maziepi-ta-kirila-rozumovs’kogheo; http://www.ciuspress.com/catalogue/history/356/rozkopki-u-baturini-2015-roku). На цьому вебсайті буклети можна замовити по Інтернету.

В серпні українсько-канадська археологічна експедиція у складі близько 50 студентів та науковців з університетів Чернігова, Києва, Сум і Глухова продовжує заплановані розкопки у Батурині. Здобуті матеріали будуть проаналізовані й оприлюднені в академічних і науково-популярних статтях, новому буклеті та публічних лекціях у 2017 р. Наступного літа експедиція відновить польові досліди міста. Очевидно, у теперішній воєнний час українській державі все важче продовжувати фінансувати наш науковий проект. Він був би неможливим без благодійної підтримки українців у Канаді та Сполучених Штатах.

Археологи звертаються до українських організацій, фундацій, компаній, громад і доброчинців діаспори з проханням надалі підтримувати розкопки Мазепиної столиці й публікацію їхніх результатів. Канадських громадян ласкаво просимо надіслати Ваші чеки з пожертвами на адресу:

Orest Steciw, M.A., President, Ucrainica Research Institute, 9 Plastics Ave., Toronto, ON, Canada M8Z 4B6. Просимо виписати Ваші чеки на: Ucrainica Research Institute (memo: Baturyn Project).

Мешканцям США радимо надіслати пожертви на адресу:

Mr. Stan Kamski, Treasurer, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 59 Queen’s Park Cr. E., Toronto, ON, Canada M5S 2C4. Будь ласка, випишіть Ваші чеки на: Pontifical Institute of Mediaeval Studies (memo: Baturyn Project).

Ці наукові інститути надішлють канадським і американським громадянам відповідні офіційні посвідки для звільнення внесків від оподаткування. Усім установам і жертводавцям буде висловлено подяку в пов’язаних з проектом публікаціях та публічних доповідях.

Додаткову інформацію про Батуринський проект можна отримати від його виконавчого директора д-р Володимира Мезенцева у Торонті за телефоном 416.766.1408 чи email: [email protected] Дослідники Батурина щиро дякують українцям Канади та Америки за щедру підтримку історико-археологічного вивчення столиці козацької держави і публікацій їхніх праць шістнадцять років.